VABILO – Oblikovanje strategije DPK – Delavnica digitalna transformacija podjetij Dravinjske doline

4. 12. ob 16.30,  Dvorec Trebnik Slovenske Konjice

 

Članom Dravinjskega Poslovnega kluba, vabljenim gospodarstvenikom
in podjetnikom Dravinjske doline

Slovenske Konjice, 29. november 2018

V A B I L O
Namen tokratnega srečanja članov Dravinjskega Poslovnega Kluba je predstavitev dobrih praks in diskusija o ključnih aktivnostih, ki jih morajo podjetja v prihajajočem obdobju vstopanja v industrijo 4.0 izvesti, če želijo ostati oz. pridobiti konkurenčne prednosti, ki jih digitalizacija prinaša. V okviru delavnice bomo poskusili čim bolje OPREDELITI glavne izzive in OBLIKOVATI temeljne cilje AKCIJSKEGA NAČRTASTRATEGIJE in s tem opredeliti tehnologije, s katerimi bi lahko takšne cilje tudi dosegli. Glede na potencial dobrih praks v lokalnem okolju bi želeli prepoznati glavne nosilce izvajanja strategij na posameznih fokusnih tehnologijah digitalizacije, ki vodijo v transfer proizvodnih enot v PAMETNE TOVARNE.

Oblikovanje strategije DPK – Delavnica digitalna transformacija podjetij Dravinjske doline

v TOREK, 4. decembra 2018 s pričetkom ob 16.30 uri v sejni sobi Christiane, Dvorec Trebnik Slovenske Konjice.

Dogodek bo moderiral Aleš VIDMAR,  direktor Evropskega razvojnega inštituta Eli-see. Primer dobre prakse s predstavitvijo lastnega programa bo za podjetji Inkolteh d.o.o. in Mteh d.o.o. predstavil Matjaž CEHNER, tehnični direktor Inkolteh d.o.o.

 

PROGRAM:

16.30 – 17.00         Prihod udeležencev

17:00 – 18:00         »DANES« – 1. del delavnice, trenutno stanje, uporabljene rešitve, izzivi

–         Stanko KOLAR, pozdrav predsednika DPK, predstavitev in pričakovani cilji

–         Matjaž CEHNER, predstavitev digitalnih rešitev z implementacijo v praksi podjetij Inkolteh d.o.o. in Mteh d.o.o., podjetij za projektiranje in izvedbo digitalnih rešitev proizvodnih enot industrije 4.0 – vitka proizvodnja, ki je podprta z rešitvami na področju robotike in IT nadzornimi tehnologijami

–         Izmenjava izkušenj sodelujočih:

a/ Kako vidimo in razumemo digitalizacijo znotraj svojih podjetij?

b/ Kje smo močni na področju digitalizacije?

c/ Kakšni so lahko skupni izzivi v prihodnosti?

18:00 – 18:15        ODMOR – kava, prigrizki

18:15 – 19:15        »JUTRI« – razprava in oblikovanje akcijskega načrta

–         Kaj je potrebno zagotoviti, pripraviti na področju digitalizacije, investicije,

–         Možnosti sodelovanja lokalno in širše,

–         Razpoložljivi viri – program Ministrstva za Gospodarski Razvoj in Tehnologijo (ključna izhodišča programa financiranja s strani ministrstva za leto 2019)

–         Akcijski načrt / sklepi delavnice : KAKO POSTATI REFERENČNA DIGITALNA DOLINA EU?

Od 19:30 dalje       POGOSTITEV – zaključek leta 2018 Dravinjskega Poslovnega Kluba z gosti

 

Pogostitev bo v Restavraciji Grof, v pritličju Dvorca Trebnik

 

Verjamemo, da bo delavnica še prav posebej zanimiva in koristna za:

  • lastnike podjetij, ki želijo izboljšati produktivnost podjetij,
  • direktorje CIO, vodje  IT oddelkov podjetij, zadolženih za uvajanje rešitev na področjih digitalizacije in robotike,
  • direktorje CEO, vodilne delavce zadolženih za pripravo strategij digitalizacije podjetij.

Predlagamo, da se glede na program pripravite v smislu predstavitev vaših dobrih praks in priprave vprašanj, na katera bi vam sodelujoči v programu lahko pomagali odgovoriti.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednik DPK

Stanko KOLAR, l.r.

Scroll to Top