Moralna in etična načela delovanja kluba

Člani DPK cenijo, negujejo in vzpodbujajo pozitivne človeške lastnosti, med katerimi so izpostavljena naslednja temeljna moralna in etična načela:

  • Načelo humanosti in pravičnosti.
  • Načelo varovanja osebne integritete in ugleda posameznika ter DPK.
  • Načelo poštenosti in kolegialnosti v odnosih med člani DPK.
  • Načelo nudenja pomoči sočlanu DPK v stiski.
  • Načelo odprtosti pretoka poslovnih informacij in podatkov, če s tem ni ogrožena poslovna tajnost.
  • Načelo reševanja osebnih in poslovnih sporov s konsenzom.
  • Načelo upoštevanja in varovanja interesov članov DPK in njihovih podjetij.
Scroll to Top