Namen in cilji kluba

Osnovni namen kluba je povezovanje in združevanje vodstvenih delavcev, podjetnikov in obrtnikov v Dravinjski dolini.

Cilji kluba so:

 • sooblikovanje gospodarskega in infrastrukturnega razvoja Dravinjske doline,
 • sodelovanje vodstvenih delavcev, podjetnikov in obrtnikov z lokalnimi skupnostmi na območju občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
 • združevanje podjetnikov in managerjev,
 • oblikovanje dolžnosti in varovanje pravic managerjev, lastnikov,
 • oblikovanje mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za uspešno gospodarjenje in razvoj v prostoru, v katerem delujejo podjetja in podjetniki,
 • povezovanje in predstavljanje gospodarstva med mladimi,
 • spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetij,
 • organiziranje posvetovanj, seminarjev in izmenjava izkušenj med člani,
 • graditev etike managerjev,
 • spodbujanje razvoja podjetništva,
 • spodbujanje inovativnosti,
 • izmenjava izkušenj in mnenj,
 • povezovanje podjetnikov za namene večjih in tudi EU projektov,
 • medsebojno spoznavanje in druženje.
Scroll to Top