Predstavitev

Namen in cilji kluba

Osnovni namen kluba je povezovanje in združevanje vodstvenih delavcev, podjetnikov in obrtnikov v Dravinjski dolini.

Cilji kluba so:

 • sooblikovanje gospodarskega in infrastrukturnega razvoja Dravinjske doline,
 • sodelovanje vodstvenih delavcev, podjetnikov in obrtnikov z lokalnimi skupnostmi na območju občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
 • združevanje podjetnikov in managerjev,
 • oblikovanje dolžnosti in varovanje pravic managerjev, lastnikov,
 • oblikovanje mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za uspešno gospodarjenje in razvoj v prostoru, v katerem delujejo podjetja in podjetniki,
 • povezovanje in predstavljanje gospodarstva med mladimi,
 • spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetij,
 • organiziranje posvetovanj, seminarjev in izmenjava izkušenj med člani,
 • graditev etike managerjev,
 • spodbujanje razvoja podjetništva,
 • spodbujanje inovativnosti,
 • izmenjava izkušenj in mnenj,
 • povezovanje podjetnikov za namene večjih in tudi EU projektov,
 • medsebojno spoznavanje in druženje.

Naloge kluba

 • združevanje podjetnikov in managerjev,
 • oblikovanje dolžnosti in varovanje pravic managerjev, lastnikov.
 • oblikovanje mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za uspešno gospodarjenje in razvoj v prostoru, v katerem delujejo podjetja in podjetniki,
 • povezovanje in predstavljanje gospodarstva med mladimi,
 • spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetij,
 • organiziranje posvetovanj, seminarjev in izmenjava izkušenj med člani,
 • graditev etike managerjev,
 • spodbujanje razvoja podjetništva,
 • spodbujanje inovativnosti,
 • izmenjava izkušenj in mnenj,
 • povezovanje podjetnikov za namene večjih in tudi EU projektov,
 • medsebojno spoznavanje in druženje,
 • pomoč občini pri strateških gospodarskih in drugih odločitvah.

Moralna in etična načela delovanja kluba

Člani DPK cenijo, negujejo in vzpodbujajo pozitivne človeške lastnosti, med katerimi so izpostavljena naslednja temeljna moralna in etična načela:

 • Načelo humanosti in pravičnosti.
 • Načelo varovanja osebne integritete in ugleda posameznika ter DPK.
 • Načelo poštenosti in kolegialnosti v odnosih med člani DPK.
 • Načelo nudenja pomoči sočlanu DPK v stiski.
 • Načelo odprtosti pretoka poslovnih informacij in podatkov, če s tem ni ogrožena poslovna tajnost.
 • Načelo reševanja osebnih in poslovnih sporov s konsenzom.
 • Načelo upoštevanja in varovanja interesov članov DPK in njihovih podjetij.

Priloga:

Pravila DPK.pdf

Za medije:

Logotipi in simbol DPK (jpg in png):
Logotipi DPK.zip

Grafična podoba (vector):
CGP DPK.pdf

Scroll to Top