Naloge kluba

 • združevanje podjetnikov in managerjev,
 • oblikovanje dolžnosti in varovanje pravic managerjev, lastnikov.
 • oblikovanje mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za uspešno gospodarjenje in razvoj v prostoru, v katerem delujejo podjetja in podjetniki,
 • povezovanje in predstavljanje gospodarstva med mladimi,
 • spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetij,
 • organiziranje posvetovanj, seminarjev in izmenjava izkušenj med člani,
 • graditev etike managerjev,
 • spodbujanje razvoja podjetništva,
 • spodbujanje inovativnosti,
 • izmenjava izkušenj in mnenj,
 • povezovanje podjetnikov za namene večjih in tudi EU projektov,
 • medsebojno spoznavanje in druženje,
 • pomoč občini pri strateških gospodarskih in drugih odločitvah.
Scroll to Top