Program kluba

Program kluba podjetnikov Dravinjske doline in iz programa sledeče aktivnosti bodo takšne, ki bodo članom kluba omogočale poiskati informacije, pojasnila in nove dobre prakse na področju podjetništva lokalno, regionalno kot tudi globalno. Klub bo s projekti pomagal pri promociji blagovnih znamk podjetij in drugih pravnih oblik delovanja članov kluba. Poiskali bomo možnosti in izvedli aktivnost za ustanovitev in kasnejšo promocijo regionalne blagovne znamke Dravinjska dolina ter na ta način dvigniti prepoznavnost gospodarskega potenciala regije. S programom promocije članov, partnerjev v strateškem projektu Destinacija Rogla Pohorje na področju turizma želimo povečati sinergijo med gospodarstvom in turizmom učinke. Končni cilj je dvig stopnje zaupanja v podjetništvo, v poštene in družbeno odgovorne prakse podjetij in vodstvenih delavcev z geografskega področja Dravinjske doline v vseh pojavnih oblikah ter posledično vplivati na razvoj podjetij in družbe.

A/ Organiziranje srečanj z gosti iz gospodarstva in politike

 • srečanja (mesečno oz. glede na možnosti in interes) z gosti (iz politike, gospodarstva, zbornic,…), skladno s predlogi članov DPK (DPK ima željo biti slišan pri sprejemanju gospodarskih ukrepov na nivoju vlade in sodelovati pri vprašanjih in razpravi o strateškem razvoju Slovenije).

B/ Promocija kluba in članov – posredovanje informacij

 • vzpostavitev komunikacije s tujimi predstavništvi v Sloveniji, podjetniškimi klubi, bančnimi združenji, gospodarskimi zbornicami in posameznimi podjetji v Sloveniji in tujini, ki bi posledično navezala trajne stike z DPK.
 • tuje podjetnike, potencialne investitorje bomo povezovali s člani kluba, ki bi lahko potencialno vzpostavili poslovni odnos.

C/ Promocija članov in izdelkov porekla Dravinjska dolina in Slovenija

 • podpora slovenski in dodatno regionalni identiteti izdelkov z možnostjo uvedbe dodatnega označevanja izdelkov z regionalno oznako DRAVINJSKA DOLINA,
 • za storitve s področja turizma promocija blagovne znamke Destinacija Rogla Pohorje

D/ Spodbujanje inovativnosti in podjetništva – organizacija:

 • srečanj članov DPK in na teh srečanjih predstavitve dejavnosti članov DPK
 • podjetniških forumov
 • predstavitev dobrih praks ob obiskih pri podjetjih, članih DPK

E/ Vključevanje mladih podjetnikov v informacijske in gospodarske tokove DPK

 • vzpodbujanje mladih k podjetništvu – mladi so perspektiva napredka družbe, potrebno jim je spodbuditi zavest razvoja družbe s katerim uspešni posamezniki s svojim podjetniškim delovanjem ustvarjajo pogoje za financiranje države (javnega šolstva, zdravstva, pokojnin itd).
 • DPK bo s podporo obstoječim projektom (Ulab Konjice – Zreče) in z uvajanjem novih mlade spodbujal k podjetniški iniciativi (projekti kreiranja poslovne kariere, predstavitve uspešnih mladih posameznikov podjetnikov, predstavitve spletnih orodij za financiranje inovativnih idej,…).
 • Aktiviranje podstrani V okviru internetne strani bomo vzpostavili stran za mlade, ki si želijo poslovne kariere. Vsak mesec bomo pripravili eno predavanje, ki ga bo vodil eden od članov na temo »Napotki za uspeh«. Sodelovali bodo člani, ki bodo želeli ali bodo s strani mladih izbrani kot zaželeni gostje. Klub bo organiziral tudi predavanje za mlade, na katerih bodo člani kluba predstavili svojo podjetniško življenjsko pot in vizijo razvoja podjetja in na ta način mlade spodbujali k inovativnosti ter podjetništvu.

F/ Strokovni komentarji, predstavitve in tolmačenja gospodarske politike in ukrepov

 • DPK bo organiziral in na spletni strani predstavljal komentarje članov kluba, ki se navezujejo na aktualni gospodarski, družbeni in tudi kulturni razvoj Slovenije. K sodelovanju bo vabil posameznike, avtorje novih politik, ki imajo direkten vpliv na podjetništvo v Sloveniji.

G/ Podpora pri utrjevanju prodajnih poti v Sloveniji in na tujih trgih

 • administracija informacij in organizacija postopkov za pripravo novih izvoznih poti za podjetnike, člana DPK, ki imajo interes nastopiti na tujem trgu, ki ga z vzpostavljeno infrastrukturo in prodajnimi potmi pozna in na njem nastopa kateri od članov DPK.

H/ Spodbujanje trajnostnega razvoja in okolju naklonjenih tehnologij

 • DPK bo vzpodbujal potrjeno politiko o razvoju človeške družbe, s katerim bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroča fokus na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja.
 • Promovirati želimo politiko, ki je po definiciji trajnostnega razvoja po Gro Harlem Brundtland:

»Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.«

I/ Obveščanje javnosti z uvedbo dodatnih spletnih medijskih struktur

 • nadgradili bomo spletno stran dpk.si in po možnosti bo vzpostavili lastni spletni portal – livestream videoprodukcijo, ki bo dogodke DPK prenašala V ŽIVO (v preostalem času bo predvajala predstavitvene filme članov DPK in njihove oglase)
 • organizirali bomo redne komunikacijske odnose z mediji v obliki tiskovnih konferenc, sodelovali na konferencah in forumih, javnih srečanjih in izobraževanjih
 • aktiviranje spletnega foruma kot orodja za izobraževanje in deljenje aktualnih informacij
 • oblikovali bomo spletne predstavitve članov in njihovih izdelkov – članom brez lastnih predstavitvenih vsebin bo klub pomagal pri svetovanju in izvedbi kot lastno predstavitev oz./ali integrirano v dpk.si.
 • aktiviranje podstrani za mlade podjetnike na spletu v smislu aktivne promocije podjetništva, ažuriranje novic iz lokalnega okolja in širše (Ulab Konjice –Zreče,…)

J/ Nagrade in priznanja DPK

 • priprava pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj članom DPK
 • izvedba 1. razpisa za nagrade in priznanja članom DPK za leto 2018
Scroll to Top