PRIPRAVA STRATEGIJE DIGITALNE TRANFORMACIJE PODJETIJ DRAVINJSKE DOLINE V REFERENČNO EVROPSKO DIGITALNO DOLINO (EUROPEAN DIGITAL VALLEY)

Dravinjski Poslovni Klub – DPK je v začetku decembra, 4. 12. 2018 pripravil DELAVNICO na temo DIGITALNE TRANSFORMACIJE PODJETIJ DRAVINJSKE DOLINE z željo, ki jo je uvodoma izrazil in podrobneje tudi pojasnil predsednik DPK Stanko KOLAR, da na ta način definira izhodišča za IZDELAVO STRATEGIJE DPK, ki bo lanom v vseh pogledih pomagala pri preskakovanju ovir s katerimi se soočanju pri implementaciji INDUSTRIJE 4.0, ki v končnem cilju vodi k postavitvi delovanju produkcijskih enot po konceptu PAMETNIH TOVARN, ki bodo v nabor prednosti vključevala vse vire, ki jih le ta ponuja – Blockchain tehnologije, Umetna inteligenca, Navidezna in Povečana resničnost, 3D tehnologije tiska, Internet stvari in Računalništvo v oblaku.

Delavnice so je udeležilo nekaj manj kot 30 članov kluba in gostov, vodstvenih kadrov 20 poslovnih subjektov iz lokalnega okolja ter člani prijateljskega Kluba podjetnikov Zlatorog iz Celja.

Uvajanje sodobnih tehnologij v delovanje podjetij ni le nujno, ampak poteka z bliskovito hitrostjo. Dravinjski Poslovni Klub je s sprejemom strategije digitalne transformacije podjetij v dravinjski dolini pričel proces s katerim naj Dravinjska dolina postane referenčna Evropska digitalna dolina.

Na podlagi predstavitve dobrih praks (predstavitev podjetja Marovt d.o.o., ki uporablja prilagojen program cc-LEAP, ki je produkt partnerstva med podjetji Inkolteh d.o.o. in Mteh d.o.o), mednarodne primerjave, konkretnih izzivov in okvirov nacionalnega podpornega okolja je potekala diskusija o ključnih aktivnostih Industrije 4.0, ki jih podjetja morajo izvesti, če želijo ostati oz. pridobiti konkurenčne prednosti, ki jih le ta prinaša.

Pri postavljanju strategij je pogosto problematično razhajanje med zadanimi cilji in aktivnostmi, ki bi naj privedle do željenega cilja, manjkajo izvedbene aktivnosti ter predvidena sredstva, je izpostavil moderator delavnice DPK. Aleš VIDMAR, direktor Evropskega razvojnega inštituta ELI-SEE.

Scroll to Top