Obisk podjetja GKN Driveline Slovenija

Člani Dravinjskega poslovnega kluba so danes v sklopu svojih rednih srečanj obiskali zreško podjetje GKN Driveline Slovenija. Direktor podjetja Peter Smole je predstavil podjetje, njihovo razvojno pot in vizijo. Današnji GKN, ki je proizvajalec homokinetičnih zglobov, tripod in polgredi za avtomobilsko industrijo, je del skupine GKN, ki letno ustvari preko deset milijard evrov prihodkov. Podjetje je v avtomobilski industriji eno najboljših, saj proizvaja komponente za kar 90 % vseh svetovnih avtomobilskih blagovnih znamk. Podjetje ogromno vlaga v razvoj, letos so v nove stroje in avtomatizacijo vložili 12 milijonov evrov. Člani DPK so bili navdušeni nad pogoji dela, strojnim parkom in informacijskim sistemom v katerega so priključeni že skoraj vsi stroji. Tako lahko več čas spremljajo rezultate proizvodnje in kakovost proizvedenih delov. Glavni namen digitaliziranega spremljanja proizvodnje pa je, da lahko v primeru odstopanj, zastojev ipd. takoj odreagirajo in izvedejo preventivne ukrepe. Izzivov pred njimi je še veliko, eden večjih je zagotovo koncentracija serijske proizvodnje in nenehna konstantna rast podjetja.

Drugi del predstavitve je bil namenjen predstavitvi kadrovanja, razvoja zaposlenih in izzivom, ki jih v zvezi s tem prinaša Industrija 4.0. V podjetju s 403 zaposlenimi – v prihodnjem letu načrtujejo še 40 novih delovnih mest, od tega nekaj tudi pri svojih dobaviteljih – uspešno ohranjajo razmerje med režijskimi in proizvodnimi delavci 1:3. Po modelu izobraževanja in zaposlovanja, ki ga prenašajo v koncernu tudi med zaposlene v Sloveniji, želijo uresničevati svoj moto – postati zaželeni delodajalec. Pravi recept za to je v raznolikosti starostne strukture zaposlenih, saj le kombinacija starejših in mlajših kadrov z ustreznim mentorstvom prinaša dodano vrednost za podjetje. Vsak zaposleni je deležen številnih internih in zunanjih izobraževanj v povprečju več kot 4 dni na zaposlenega, uspešno obvladujejo interno dnevno komunikacijo z vsemi zaposlenimi po načelu Team leader – en vodja za 10 sodelavcev. Ponosni so na pridobljeni certifikat Družini prijazno podjetje, veliko sodelujejo z lokalnim okoljem, šolami, skrbijo za promocijo zdravja in varnost na delovnem mestu.

 

Ob koncu je sledil ogled proizvodnje. Člani Dravinjskega poslovnega kluba so si že začrtali, da bodo vsa srečanja v prihodnjem letu potekala v podjetjih, saj na ta način sledijo dvema glavnima izmed načel delovanja kluba, to sta odprtost in pretok poslovnih informacij med člani.

Scroll to Top