Konjiški dnevi 2022: Dan podjetnikov

Dravinjski poslovni klub in Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenske Konjice so skupaj z gosti ob Dnevu podjetnikov v sklopu Konjiških dni 2022, praznovanja občinskega praznika Občine Slovenske Konjice govorili o izzivih in priložnostih na področju energetike.

Oboji so si bili enotni, da močno čutijo posledice skokovitega naraščanja cen energentov, zato so se z veseljem odzvali vabilu na dogodek z naslovom Energetika – izzivi in priložnosti, ki smo ga v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice in Območno obrtno-podjetniško zbornico
Slovenske Konjice
zasnovali v Dravinjskem poslovnem klubu.

Uvodna izhodišča sta po uvodnem pozdravu župana Darka Ratajca podala predstavnika gospodarstva Andrej Poklič, direktor GKN Driveline Slovenija in predsednik DPK ter Ivo Furman, direktor Kostroja in predsednik območne zbornice. Opozorila sta na veliko povečanje cen energentov, negotovost v povezavi s cenami energentov in njihovo dobavljivostjo jeseni, zlasti zemeljskega plina, od katerega so odvisna številna podjetja. Pričakovali so odgovore predstavnikov pristojnega ministrstva, a jih na okroglo mizo zaradi zasedenosti in številnih aktivnosti zaradi reševanja nastalih razmer, ni bilo. Vseh odgovorov na izpostavljena vprašanja niso dobili, posledično so temu večja pričakovanja do vlade, da bo konkretne ukrepe za blaženje energetske krize, zanesljivost dobave in prestrukturiranje virov, predstavila v juliju.

Scroll to Top