Dravinjski poslovni klub zopet aktiven po »Covid-19« premoru

Z aktivnostmi po krajši prekinitvi zaradi širjenja bolezni Covid-19 nadaljuje Dravinjski poslovni klub. Upravni odbor se je zopet sestal z novim predsednikom Andrejem Pokličem na čelu in načrtoval aktivnosti do konca tega leta. Načrtujeta dve srečanji, na katerih bodo člani lahko izmenjali tudi mnenja in izkušnje z vodenjem svojih podjetij v času širjenja koronavirusa.

Dravinjski poslovni klub (DPK) je bil ustanovaljen leta 2016 z namenom povezovanja podjetnikov in obrtnikov, ki lahko z mreženjem in prenosom dobrih praks svoj poslovni uspeh samo še nadgradijo. Eden izmed glavnih ciljev ostaja povezava z ostalimi klubi v Sloveniji in širše, druge naloge DPK-ja pa so še oblikovanje mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za uspešno gospodarjenje in razvoj v podjetniškem prostoru; predstavljanje gospodarstva in spodbujanje gospodarskega razvoja med mladimi; organizacija posvetovanj, seminarjev in izmenjava izkušenj med člani ter pomoč občini pri strateških gospodarskih in drugih odločitvah.

Pred epidemijo so še izvedli volilno skupščino, na kateri je bil izvoljen novi predsednik Andrej Poklič, drugi člani UO pa so še Emil Martinšek, Stanko Kolar, Vlado Gobec in Breda Obrez Preskar, ki v imenu Občine Slovenske Konjice skrbi za povezovanje gospodarske sfere z lokalno skupnostjo in skrbi za delovanje UO vse od njegove ustanovitve. Uspešno so se povezali s klubom Zlatorog iz Celja, skupaj pripravljajo in se udeležujejo dogodkov drug drugega. V klubu je aktivnih 30 članov, nekateri starejši odhajajo, drugi prihajajo – v klubu si prizadevanjo nagovoriti vedno nove člane, dravinjske podjetnice in podjetnike.

Ob prevzemu predsedstva v letošnjem letu se je Andrej Poklič zahvalil vsem dosedanjim predsednikom – Martinšku in Kolarju ter članom UO za opravljeno delo in vložen trud v delovanje in prepoznavnost DPK. Predlagal je, da klub nadaljuje z uresničevanjem zapisane vizije in ciljev, aktivnosti pa bi temeljile predvsem na štirih stebrih: promociji članov kluba in njihovo povezovanje z ostalimi klubi; obveščanje članov in okolja o aktivnostih v domačem okolju; delovanje na regionalnem in nacionalnem področju ter aktivno povezovanje in navsezadnje vzpodbujanje podjetništva med mladimi. Poudaril je, da je pomembno, da vsi člani soustvarjajo program kluba, potencial članstva kluba pa je še večji. Digitalizacija bo ključna tema tudi v prihodnje.

Scroll to Top